Praktisch

Praktisch

Tarieven

  • Relatietherapie | Eerste gesprek / intake (75 minuten)
    € 135,-- incl. btw
  • Relatietherapie | Vervolgafspraak (75 minuten)
    € 160,-- incl. btw
  • Individuele therapiesessie | (75 minuten)
    € 135,-- vrijgesteld van btw

Vergoedingen

Relatietherapie valt niet onder de ziektekostenverzekering en wordt dan ook niet vergoed door zorgverzekeraars. Voor relatietherapie geldt een btw-tarief van 21%.

Individuele Gestalttherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel geeft een groot aantal ziektekostenverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. Gestalttherapie valt dan vaak onder complementaire/alternatieve geneeswijzen.

Gestalttherapie vergoedingen – Zorgwijzer.nl

Betalingsvoorwaarden

Je ontvangt aan het eind van de maand per mail een factuur voor de sessie(s) van die maand. De betalingstermijn is 7 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak kan kosteloos worden afgezegd, mits 48 uur van tevoren.

Bij een afzegging minder dan 48 uur voor de afspraak, wordt 50% van de kosten van de sessie – ongeacht de reden van afzegging – in rekening gebracht.

Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen én niet wordt geannuleerd, wordt 100% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling dan hoop ik dat je dit met mij bespreekt. Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de geschillencommissie SCAG. Download de informatiefolder.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet beschrijft de verplichte voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in bedrijven en instellingen. Kijk voor meer informatie over de AVG op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

Registraties

Lid van de beroepsvereniging NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie).

Lid van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Ingeschreven in het register van de RBCZ, een kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg.

Aangesloten bij de SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire gezondheidszorg.